W naszej opinii kluczowe dla powodzenia całego projektu jest zrozumienie realizowanych przez pracowników zadań. Dlatego nasi specjaliści będą rozmawiać z kluczowymi pracownikami, zdobywająć szczegółową wiedzę o procedurach i krokach prowadzących do realizacji celów biznesowych twojej działalności. 

Będziemy szukać miejsc w których zadania utykają, postaramy się zaproponować metody optymalizacji czasu realizacji zadań, oraz sposoby obniżenia kosztów poszczególnych etapów realizacji procesu biznesowego.